ศาลรัฐธรรมนูญกับทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลง

คลิปวิดีโอ

ศาลรัฐธรรมนูญกับทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลง

07/10/2020
155
ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เพื่อประชาชนไทยมาตลอด 22 ปี จากการก่อตั้งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมุ่งหาหนทางการให้บริการประชาชนที่สะดวกที่สุด โดยปรับปรุงให้ก้าวหน้า ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์จะยื่นคำร้องสามารถทำได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายังศาล โดยการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing ที่สามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ http://www.constitutionalcourt.or.th/ ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกก้าวสำคัญสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของศาลรับธรรมนูญ #ศาลรัฐธรรมนูญ #สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ #ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง #e-filingศาลรัฐธรรมนูญ #ยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
Back to top